VÍTÁ VÁS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PRAHA


Naše advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby včetně právního zastoupení. Zabýváme se občanským právem, správním právem, trestním právem, pracovním právem, rodinným právem a především obchodním právem, od založení společností, řešení fúzí a akvizic, pracovní síly, poskytování obecného poradenství, sepis smluv, ochrana duševního vlastnictví, až po zastupování před všemi institucemi. Zvláště se pak zaměřujeme na oblasti právního poradenství pro menší až střední podniky, obchodní trestní právo, mediální právo, energetické právo, vodohospodářské právo, právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií. Naši právníci zajišťují právní služby v češtině a slovenštině, angličtině, francouzštině a ruštině.

Advokáti naší kanceláře také zastupují fyzické i právnické osoby ve sporech u všech soudů, správních úřadů i jiných orgánů. Zakladatel naší advokátní kanceláře, JUDr. Martin Šebek, má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb na profesionální úrovni už téměř 30 let, a to jak v České tak Slovenské republice.

Bezvýhradné dodržování etických pravidel advokacie je samozřejmostí.


Klienti a reference